Make your own free website on Tripod.com
 
Історія

1977 рік став новим етапом у розвитку бібліотечної справи Богодухівщини. Була створена централізована система державних масових бібліотек Богодухівського району, яка налічувала 39 бібліотек з книжковим фондом 489200 екземплярів книг і обслуговувала 39590 читачів.

За цю нелегку справу створення такої системи взялася колишня завідуюча Богодухівською міською дитячою бібліотекою В.П.Паніна -- це була людина великої працездатності, неспокійної вдачі і справжній ентузіаст бубліотечної справи. А допомагали їй в цьому працівники центральної районної бібліотеки та районної дитячої бібліотеки, перш за все її заступник Кравченко О.Д., а також ветерани бібліотечної справи Горшкова Г.М., Зміївська К.Л., Колесник В.І., Белінська Т.М., Яровва З.С., які зараз знаходяться на заслуженому відпочинку.

Завдяки створенню нової системи роботи бібліотек покращився кількісний та якісний склад книжкових фондів бібліотек. Комплектування бібліотек стало більш змістовним, стабільним, цілеспрямованим, значно зросла книгозабезпеченість читачів реґіону. За короткий час працівниками відділу комплектування Центральної бібліотеки була проведена велика робота зі створення довідково-пошукового апарату. Створені та відредаговані головні каталоги системи.

При Центральній районній бібліотеці був створений єдиний книжковий фонд, з якого читач незалежно від того, в якій бібліотеці району записаний, міг одержати потрібну йому літературу.

А для тих читачів, які навчаються заочно або підвищують свою професійну кваліфікацію, науково-технічний рівень, навіть такий фонд не зможе задовольнити запити на книги. Для цього був створений міжбібліотечний абонемент (МБА). Він дає можливість читачеві одержати з бібліотеки області на тимчасове користування потрібну літературу. Ця форма обслуговування діє в Центральній бібліотеці і тепер.

Вся робота бібліотек централізованої системи була спрямована на те, щоб покращити обслуговування читачів і якомога ефективніше задовольнити їх запити.

Крім стаціонарних бібліотек була створена густа мережа позастаціонарних форм обслуговування: пункти видачі, пересувки, які організовувались на підприємствах міста і району.

Всього на виробничих ділянках району в сільській місцевості діяло 37 пересувок. Тут обмінювались книги, проводилися цікаві бесіди, організовувались перегляди літератури, проводились вечори вшанування кращіх працівників.

А віддалені від бібліотеки виробничі ділянки обслуговувала бібліотека-автомобіль.

Для кращого обслуговування спеціалістів сільського господарства була створена система інформаційного обслуговування спеціалістів і працівників масових професій сільського господарства. В бібліотеках було створено довідково-інформаційний фонд, черех який спеціалісти одержували інформацію про надходження нової літератури, передові досвіди.

Велику увагу бібліотеки приділяли вихованню підростаючого покоління. Удосконалювалася робота бібліотек з естетичного, військово-партіотичного виховання, розширювався вплив бібліотек на професійну орієнтацію молоді. Майже в усіх бібліотеках були створені клуби за інтересами та любительські об`єднання. Звичайно ж, тоталітарний режим нав`язував свою гнилу ідеологію...

Але це були роки підйому бібліотечної справи в районі. У 1980 році було відкрито Горківську та Степнянську бібліотеки-філії, а в 1985 році Первухінську бібліотеку-філію.

Ішов час, відбулися великі зміни в нашій державі та суспільстві, які не могли не торкнутися роботи бібліотек.

З 1992 року в бібліотечному обслуговуванні населення району почався спад. Однією з причин стало значне зменшення бюджетних асиґнувань на комплектування бібліотечних фондів та різке скорочення штату бібліотечних працівників. Та все ж, незважаючи на труднощі, в 1995 році завдяки клопотанню тодішнього завідувача відділу культури Тарана В.М. було відкрито нову сільську бібліотеку-філію в селі Червона Нива.


Богодухів Он-Лайн | Назад

© WJ VitBol, 1999

Українська банерна мережа