Make your own free website on Tripod.com
 
Перші поселенці
Богодухівщини
(1662 р.)
 
Початок ХХ століття 

І світова війна 

1917 рік
Не витримуючи гноблення,що посилювалося з боку польської шляхти,українські селяни,козаки втікали на схід.за Дніпро,і селилися на вільних,ще не обжитих землях аж до Бєлгорода,Курська,Воронєжа.Причому приходили сюди не рідко раніше,ніж послані з Москви,ловили рибу,ставили пасіки.Так,в одному з документів середини 17 ст. повідомляється,що по річках Мерлу,Мерчику,Рябирні,Братениці стояло понад триста пасік,на кожній з яких жило,як правило,5-6 чоловік.Відомо й інше:під час визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького в тутешніх місцях і південніше виготовляли селітру і порох для козацького війська.
Першими жителями поселення,як видно з документа,були “новоприхожие чераси”(так тоді називали українців) у кількості 1204 чоловіки,які прибули сюди на чолі з атаманом Тимошем Крисою.Не сказано,з якої саме місцевості Побережжя вони прийшли,але повідомляється,що переважну частину прибулих (1096 чоловік)становили “рядовые пахотные казаки”.тобто вільні селяни-землероби.Крім них ,було 33 міщан,утому числі й дяк,який повинен був вести листування з царським урядом,як свідчить опис 1662 р.
План Богодухівської кріпості,що займала територію теперішнього міського парку,стадіону і прилеглих вулиць,мав форму,близьку до квадрата.Одну половину її займали площа з церквою,на другій розташувались шість прямокутних житлових кварталів,розділені чотирма вуличками.З півночі і заходу до кріпості прилягав укріплений острогами посад з двома проїзними баштами,периметр якого дорівнював 2183 м.Таке поселення,обгороджене дерев’ною стіною (городьбою),і називалося городом.У 1668 р. в ньому нараховувалось 1128 “служилых людей.
Чому місто було названо Богодуховом?Існує декілька пояснень.За народними переказами,по берегах р.Мерла було багато трясовин і боліт.Той,хто не знав бродів,при спробі перебратися на протилежний берег міг потонути,або,як тоді казали,”віддати Богу душу”.
Інша версія пов’зує назву з діяльністю грабіжників.Перед багатою людиною,що проїздила лісовою дорогою,нерідко ставилось питання:”або віддаєш гаманець,або Богу душу.
Нарешті, є ще одне тлумачення,єдине,зафіксоване в письмовому джерелі.Автор книги “Историко-статистическое описание Харьковской епархии”,виданої в 1857 р.,Філарет(Гумілевський) проводить думку,що назва міста культьового походження і пішла вона від першої побудованої тут церкви Бога Духа Святого.
 
Заселення Дикого поля 

Проти татар і шведів 

У тенетах кріпацтва 

Родом-- з нашого краю 

На волю 

Через три революції 

Голодомор 1933 року 

Велика Вітчизняна війна 

На шляху незалежності    
Загальна інформація про Богодухівщину   

Природа Богодухівщини   

Історія Богодухівщини   

Населені пункти Богодухівщини

Богодухів  

Загальна інформація 


 

Історія Богодухова  


Найбільші фірми   


 Інтернет-провайдер у  
м. Богодухові   


 Богодухівський район 


 

Created by Vitaly Y. Boldovsky & Marina A. Chuchmar