Make your own free website on Tripod.com

Pali

pali

- najarchaickejsi literarny prakrit, jazyk budhistickeho kanonu (okolo 5. stor. pr. n. l.) a neskorsich pribehov a komentarov theravadoveho budhizmu.

-------
pali>


Uvodna kapitola
Zoznam kapitol