Make your own free website on Tripod.com

Mahabharata l912

Mahabharata L912 FD

- Velke rozpravanie o Bharatovcoch - staroindicky sanskritsky epos priblizne zo 4. stor. pred n. l. - 4. stor. n. l., ktory Indovia pripisuju legendarnemu Vjasovi.

Asi 100 000 dvojversi kombinovanych s prozou, rozdelenych do 18 knih, opisuje bratovrazedny boj, v ktorom sa vyhubil temer cely kmen Bharatovcov. Okolo neho sa postupne nahromadili zlomky inych hrdinskych spevov a cyklov. Oblubenu Mahabharatu pretvarali brahmani a vkladali do nej rozpravkove legendy o moci asketov a o sile obete.

Dalsi tematicky okruh tvori asketicka poezia, kde mudrci a asketi rozpravaju hrdinom bajky a pribehy, aby ich odvratili od nepremysleneho konania. V epose su aj dlhe pasaze o zakonoch, politike, povinnostiach vladcov a o filozofii, napr. Bhagavadgita v 6. knihe.


Uvodna kapitola
Zoznam kapitol