Make your own free website on Tripod.com
Асєєв Георгій Георгійович


АСЄЄВ Георгій Георгійович народився 9.04.1943 р. у м.Кролевець Сумської обл.


Закінчив факультет радіофізики і електроніки ХДУ з спеціальності радіофізик (1972). Захистив дисертацію: “Інтегрированная автоматизированная информационная система расчетов свойств веществ и смесей”, кандидат технічних наук (1987). Захистив докторську дисертацію: “Интелектуальная система управления знаниями о свойствах неорганических веществ” (ХІРЕ, 1993), доктор технічних наук (з 1994 р.). Дійсний член Міжнародної Академії інформатизації (1995). Професор кафедри інформатики, інформаційних систем та процесів (1996).
Ст. інженер, керівник групи науково-дослідного та проектного інституту основної хімії (НДІОХІМ), завідуючий сектором, завідуючий відділом ХНВО “Карбонат” (1975-1994), ст. викладач, доцент Харківського політехнічного інституту на кафедрі технології неорганічних речовин (1988-1994) (за сумісництвом), професор, завідувач кафедрою інформатики, інформаційних систем і процесів ХДІК (з 1994 р.). Був керівником та активним виконавцем підготовки пакету документів (навчальний план і кваліфікаційні характеристики) спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Під його керівництвом розроблені навчальні програми з оригінальних дисциплін “Вища математика” (математичні основи інформаційної діяльності), “Автоматизовані та інтелектуальні системи”, “Інформаційні технології” та вся навчально-методична документація для денної і заочної форм навчання. Відомий спеціаліст у галузі новітніх технологій і сучасних принципів обробки інформації. Науково-дослідні розробки неодноразово відзначалися серед найважливішіх досліджень у повідомленнях, що видавались науковою Радою з проблем кібернетики АН України. Автор понад 20 монографій, близько 10 з яких надруковані видавництвами США для держав англо-мовної групи, 5 навчальних посібників і близько 100 наукових робіт. Один із ініціаторів відкриття в ХДІК у 1994 р. аспірантури і докторантури зі спеціальності 05.25.05 - системи інформації та обладнання архівів, бібліо-тек та музеїв. Очолює спеціалізовану вчену Раду Д.02.21.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ХДІК зі спеціальностей 05.13.06 — автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (технічні науки) та 07.00.08 — книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство (педагогічні науки). Брав активну участь у науково-технічних семінарах, нарадах, конференціях з питань розвитку хімічної промисловості (1983 - 1992 ), а також в організації та проведенні Міжнародних наукових семінарів з бібліотечної справи. Під його керівництвом в ХДІК створена одна з найбільших в Україні інформаційно-обчислювальна мережа з навігацією в ІНТЕРНЕТ, здійснена поглиблена комп'ютеризація навчального процесу. Член вченої ради ХДІК.


Доктор технічних наук з двох фахів: інформаційні системи і процеси і технологія неорганічних речовин, професор, дійсний член Міжнародної академії інформатизації.
 Спектр його наукових інтересів лежить в галузі нових інформаційних технологій і нових принципів обробки інформації.  Є автором більш як 20 монографій, 5 навчальних посібників, 2 підручників, понад 130 наукових праць і 30 науково-технічних звітів, зареєстрованих у ВНТІЦентрі колишнього СРСР.  Публікації мають міжнародну популярність, багато наукових положень, висловлені в опублікованих роботах, запитувались і були передані вченим, що працюють у відомих університетах світу: ім. Коперника, Варшава, Польща; ім. Мартина-Лютера, Віттенберґ, ФРН; Манітоба, Вінніпеґ, Канада; Національному університеті Йокоґама, Японія; відділення електроніки університету Сарагоса, Іспанія; інституту хімічної технології, Чехія; університету Комбра, Португалія тощо. До теперішнього часу для поширення по країнам усього світу (крім країн СНД) у найбільших видавництвах США опубліковано 8 монографій.
Творча і практична діяльність Асєєва Г. Г. присвячена рішенню проблеми, пов'язаної зі створенням систем узагальнення, збереження, перетворення й подання поточних знань про предметну галузь і синтезу нових знань на основі правил логічних висновків і розвитку нової технології обробки інформації, орієнтованої на дані, що дозволяє розробляти проблемно-орієнтовані інтелектуальні системи, що мають можливість застосування в різноманітних структурах автоматизованих систем АСНИ, САПР, АСУ виробництв безупинного й інших типів для забезпечення достовірними і непротиворечивыми .
За результатами наукової діяльності впроваджені різноманітні курси і розділи курсів у навчальні процеси Київського національного технічного університету України, Харківського політехнічного університету, Одеського політехнічного університету.


Основні праці:

 1. Этапы подготовки задач на ПЭВМ в документоведении: Учеб. пособие. - X.: ХГИК, 1996. - 174 с;
 2. Информационные технологии в документоведении: Учеб. пособие X.: ХГИК, 1997 - 290 с.; (У співавт .);
 3. Properties of Aqueous solitions of Elektrolities. Воса Каton, Аnn Аrbor, London, Тоkуо: СRС Рress, 1992. (У співавт.).
 4. Zaytsev I.D., Aseyev G.G. Properties of Aqueous Solutions of Elektrolites. Boca Raton-Ann Arbor-London-Tokyo: CRC Press, 1992. -1774 p.
 5. Aseyev G.G., Zaytsev I.D. Volumetric Properties of Elektrolite Solutions: Estimation Methods and Experimental Data. New York-Walingford (UK): Begell House, Inc., 1996. -1572 p.
 6. Aseyev G.G. Thermal Properties of Elektrolite Solutions. Methods for Calculation of Multicomponent Systems and Experimental Data. New York-Walingford (UK): Begell House, Inc., 1996. -498 p.
 7. Aseyev G.G. Elektrolites: Interparticle Interactions. Theory, Calculation Methods, and Experimental Data. New York: Begell House, Inc., 1998. -753 p.
 8. Aseyev G.G. Electrolytes: Transport Phenomena. Methods for Calculation of Multicomponent Solutions, and Eexperimental data on Viscosities and Diffusion Coefficients. New York: Begell House, Inc., 1998. -548 p.
 9. Aseyev G.G. Electrolytes: Properties of Solutions Methods for Calculation of Multicomponent Systems and Experimental data on Thermal Conductivity and Surface Tension. New York: Begell House, Inc., 1999. -522 p.
 10. Aseyev G.G. Electrolytes: Transport Phenomena. Calculation of Multicomponent Systems and Experimental Data on Electrical Conductivity. New York: Begell House, Inc., 1998. -612 p.
 11. Aseyev G.G. Electrolytes, Equilibria in Solutions and Phase Equilibria: Calculation of Multicomponent Systems and Experimental Data on the Activities of Water, Pressure Vapor and Osmotic Coefficients. New York: Begell House, Inc., 1998. -434 p.
 12. Шейко В.Н., Асеев Г. Г. Основы Windows. Учеб. пособ. — Х.: ХГИК, 1998.— 292 c. – (Информационные технологии в документоведении).
 13. Шейко В.Н., Асеев Г. Г. Основы Internet. Учебник. — Х.: ХГИК, 1998.— 324 c. – (Информационные технологии в документоведении).
 14. Шейко В.Н., Асеев Г. Г. Internet/intranet. Учеб. пособ. — Х.: ХГИК, 1998.— 360 c. – (Информационные технологии в документоведении).

 
Кафедра | Історія кафедри | Персоналії | Бібліографія | Книга відгуків | Зворотній зв`язок

Українська банерна мережа


 
© WJ VitBol, 1999